.
La Masia: Post bài cơ bản - Chức năng 'Quote'
1, 2 - bottom
CÚ PHÁPImage
(...) là nội dung câu nói, đoạn cần trích dẫn.CHỨC NĂNG
Lệnh quote có những chức năng sau:
1. Trích dẫn lại một câu chữ, đoạn văn.
2. Làm nổi bật câu chữ, đoạn văn (do màu nền thay đổi).
3. Làm cho câu chữ, đoạn văn xích qua bên phải một ít.

Trong các chức năng trên, có lẽ chức năng thứ 3 ít người để ý nhất. Ở đây, chúng ta sẽ nói về chức năng thứ 3 này. Sau đó làm những bài tập nhỏ để cho nhuần nhuyễn với nó.


364101 top -
Quý anh chị để ý post ở trên sẽ thấy:
. Đề mục "CHỨC NĂNG" nằm sát cùng bên trái.
. Dòng "Lệnh quote..." nằm xích qua bên phải một ít.
. Các phần "1., 2., 3." nằm chệch qua bên phải một ít nữa.
. Phần "Trong các chức năng..." nằm cùng cấp với phần "Lệnh quote..."

Như vậy, cứ mỗi phần nào mà BLTC muốn nó xích qua bên phải một ít thì BLTC sẽ quote phần đó thêm một lần nữa.

364140 top -
Thực hành


Quý anh chị dùng lệnh 'quote' để trình bày bài dưới đây sao cho: các tiểu đề mục cùng cấp thì nằm bằng nhau, các tiểu đề mục con thì nằm xích vào trong một ít, các tiểu đề mục con của các tiểu đề mục con lại xích vào tí nữa. Cứ như vậy.

Ngoài ra, quý anh chị có thể vận dụng những chức năng như in đậm, size chữ, viết hoa, chừa thêm hàng trống... ở những phần thích hợp (nếu muốn).------------
MỤC LỤC

Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành

Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản
II. Phương pháp tu hành
A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn
B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc
III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức
VI. Kết luận Tôn Thiên Thai

364141 top -
Bài này thuộc dạng advanced, hơi khó. Quý anh chị cẩn thận nha, coi chừng "tẩu hỏa nhập ma". :D


Hints
Nên làm theo từng bước:
1. Quote mục lớn trước,
2. quote các phần nhỏ cùng cấp sau,
3. cuối cùng, quote những phần nhỏ nhỏ còn lại.


364169 top -
MỤC LỤC

Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai

1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành

Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản


II. Phương pháp tu hành
A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc


III. Quả vị tu chứng

A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức

VI. Kết luận Tôn Thiên Thai


364176 top -
MỤC LỤC

Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành


Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai

I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành

A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc

III. Quả vị tu chứng

A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức

IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


364187 top -
MỤC LỤC

Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành


364222 top -
Thực hành bài 1
-----------------------------


MỤC LỤC


Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai

1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thànhChương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai

I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành
A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc

III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức

IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


---------------------
Cám ơn bài học bổ ích của Thầy BaoLaTinhChua.
Rất mong được chỉ giáo thêm.
Thân chúc sức khoẻ.


364228 top -
Thực hành
------------
MỤC LỤC

Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thànhChương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành:

A. Giáo tướng môn:
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức


IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


364263 top -
Cho miah nộp bài với nha thầy BLTC:
-----------------------------------

MỤC LỤC


Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành


Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành
A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn
B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc

III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức

IV. Kết luận Tôn Thiên Thai
---------------------------------------
Thầy ui, mục III xong là tới mục IV, chứ hong phải mục VI heng thầy? :P

364274 top -
miah, giỏi quá ta! Không phài "thầy sụp hầm" mà "thầy cài học trò sụp hầm" đó, hi hi

364275 top -
Thực Hành

MỤC LỤC


Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai

1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành

Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai

I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành:

A. Giáo tướng môn:
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

B. Quán tâm môn:
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc

III. Quả vị tu chứng

A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức


IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


364367 top -
MỤC LỤC


Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thànhChương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành

A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn.

B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc


III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức


IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


364368 top -
Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai

1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành


Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai

I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản
II. Phương pháp tu hành

A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn

B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc


III. Quả vị tu chứng

A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức


IV. Kết luận Tôn Thiên ThaiBLTC ơi. Chấm xem bài nào đúng nha. Muốn tẩu hỏa nhập ma quá. Hic

364388 top -
Bài làm đúng là như thế này nè:
-------------------------------

MỤC LỤC


Chương I: Quá trình thành lập Tôn Thiên Thai
1. Các bước chuẩn bị
2. Hoàn thành


Chương II: Quá trình phát triển Tôn Thiên Thai
I. Tôn chỉ và giáo lý căn bản

II. Phương pháp tu hành
A. Giáo tướng môn
1. Giáo pháp: 5 thời và 8 giáo
2. Giáo lý: Thập giới, thập như và một niệm với ba ngàn
B. Quán tâm môn
1. Quán tam đế viên dung
2. Đoạn trừ ba hoặc

III. Quả vị tu chứng
A. Lục tức phật
B. Ba trí
C. Ba đức

IV. Kết luận Tôn Thiên Thai


364525 top -
La Masia: Post bài cơ bản - Chức năng 'Quote'
1, 2


--- KỸ NĂNG POST BÀI ---

CƠ BẢN:
. Dấu câu và dấu chính tả
. Quy tắc trình bày bài viết
. Những lỗi nên tránhNÂNG CAO:
. Cách dòng, hàng trống
. Chức năng 'Quote'
. Liệt kê (Lists)
. Sử dụng fileManager:

BBCodes
. Làm bảng
. Canh chữ bên phải
. Cách post nhạc
. Post Videos từ YoutubeQUẢN LÝ CỘT TRÁI/PHẢI
. Tạo link đến bài viết:
. Load hình trang trí:BANNERS:
. Quy tắc chung:
. Sizes of VietDitru banners:423199
. Logo VietDitru:423205
. Cách phối màu cơ bản:423172
. Mẫu

Font Chữ:
. 10 cách kết hợp font
. 5 nguyên tắc chọn font
. Kết hợp font trong logo
--------------------------------
cập nhật: 14-12-2011
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image