.
Cách post nhạc
HƯỚNG DẪN CÁCH POST NHẠC

1. Upload nhạc ở dạng mp3
2. Cách post (nhớ thay { bằng [): {mbar=https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/admin/HaNoiMuaVangNhungConMua.mp3]Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - cochin[/mbar]
bài nhạc sẽ ra như thế này nè:

278316 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image