.
Khi nào được nộp đơn nhập tịch, sau khi có thẻ xanh 10 năm
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào chị aka2004,

Xin chị cho biết ngày cấp ghi trên green card của chị. 90 ngày trước khi green card được 3 năm chị có thể nộp đơn xin vô quốc tịch, với những điều kiện:
* Vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân với US citizen.
*Người phối ngẫu đã là US citizen ít nhất 3 năm.
*Chị không rời khỏi US tổng cộng thời gian là 6 tháng.

3326 top -

Chào Cochin và cô Aka2004,

Tôi đồng ý với Cochin. Theo tôi thì chắc cô mới trở thành thường trú nhân trong năm 2007. Do vậy phải 3 năm sau cô mới có thể nộp đơn xin nhập tịch nếu thời gian đó cô vẫn còn sống chung vợ chồng với người chồng công dân Mỹ. Khoảng 90 ngày trước khi đủ 3 năm thường trú nhân thì cô có thể nộp đơn xin nhập tịch .

Thân chào hai bạn. Chúc hai bạn gặp nhiều may mắn.

3332 top -

Chào chị aka2004,

Ngày cấp trên green card đó là ngày chị mới bắt đầu là thường trú nhân HK. Chị phải tính từ ngày đó chứ không phải là ngày chị đặt chân đến HK, hoặc là ngày chị làm hôn thú với 1US citizen. Như vậy thì đến khoảng cuối tháng 6, 2010 chị có thể nộp đơn xin vô quốc tịch HK nếu chị đủ những điều kiện trên. Còn không thì đến cuối tháng 6, 2012 chị có thể nộp đơn xin vô quốc tịch HK một mình với diện là thường trú nhân HK 5 năm.

3382 top -

Chào chị aka2004,

Trong thời gian 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, vợ chồng em họ của chị phải nộp đơn I-751 (Remove condition green card), để được thẻ xanh 10 năm.

3 năm tính từ ngày anniversary của thẻ xanh 2 năm, cô ta có thể nộp đơn xin nhập tịch HK (có thể nộp đơn xin nhập tịch trong thời gian 90 ngày trước khi hội đủ điều kiên về thời gian) và những điều kiện dưới đây:
* Vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân với người US citizen đã bảo lãnh mình.
* Người phối ngẫu đã là US citizen ít nhất 3 năm.
* Cô ta không rời khỏi US tổng cộng thời gian là 6 tháng.

3511 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image