.
Hồ sơ F4 - namvien2012 - 07/2004
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cháu cám ơn chitam nhiều ạ :)

Giấy khai sinh photocopy không cần công chứng nộp qua NVC mình có thể copy từ bản sao được không ạ? hay mình có thể nộp luôn bản sao khai sinh màu xanh lá cây có đóng mộc khỏi phải photo được không ạ?

Cháu rất khăn khoăn tại vì ba cháu bị mất giấy khai sinh bản Gốc chỉ còn bản sao sao y từ bản chính có mộc đỏ, mẹ cháu thì chỉ có bản trích lục giấy vàng vàng trước 1975, cháu và em gái thì có bản chánh và bản sao sao y màu xanh lá cây. Vì sợ người thì photo người thì nộp bản sao sao y màu xanh lá cây nó không thống nhất có thể bị checklist.

Nghe nói với mẫu thư phỏng vấn mới hiện nay NVC và LSQ đã yêu cầu khi đến phỏng vấn đương đơn phải mang theo bản Gốc giấy khai sinh, giấy kết hôn + bản dịch thuật sang tiếng Anh và công chứng. Tuy nhiên, ba cháu đương đơn chính đã mất giấy khai sinh bản Gốc chỉ còn bản sao sao y từ bản chính có mộc đỏ như vậy có được chấp nhận không ạ?

Năm 2004 khi nộp hồ sơ cho Sở di trú cô cháu NBL đã dịch thuật sang tiếng Anh có công chứng mộc đỏ bên Mỹ của văn phòng luật sư tại California, vậy mình có thể lấy luôn giấy này sử dụng khỏi phải dịch thuật và công chứng lại không ạ? Nếu không được, thì cô chú có biết ngoài sở Tư pháp tphcm thì mình có những chỗ nào có cung cấp dịch vụ tương tự không ạ?

602997 top -

Giấy khai sinh photocopy không cần công chứng nộp qua NVC mình có thể copy từ bản sao được không ạ?
Được.

Năm 2004 khi nộp hồ sơ cho Sở di trú cô cháu NBL đã dịch thuật sang tiếng Anh có công chứng mộc đỏ bên Mỹ của văn phòng luật sư tại California, vậy mình có thể lấy luôn giấy này sử dụng khỏi phải dịch thuật và công chứng lại không ạ?
Được.

602999 top -
Hồ sơ bảo lãnh gia đình mình gồm 4 người (2 vợ chồng + 2 đứa con - 1 đứa phải khiếu nại tuổi tại LSQ). Vì vậy, khi điền form I-864 thì NBL chỉ điền tên 3 người cần bảo trợ tài chính (2 vc NĐBL + 1 đứa con dưới 21 tuổi) và 2 vợ chồng NBL (2 vc khai thuế riêng) - tổng cộng là 5 người. Theo 2017 HHS Poverty Guidelines for Affidavit of Support mới nhất thì số tiền cho 5 người (tại 48 bang còn lại trừ Hawaii và Alaska) là $35,975. Và income NBL đã đóng theo thứ tự 3 năm gần nhất là 2016 vừa đóng ($37,250), 2015 ($32,919), 2014($30,081). Vậy khi làm bộ bảo trợ tài chính I-864 để bảo trợ thì NBL có cần tìm thêm đồng bảo trợ hay không vì chỉ năm 2016 mới đủ income cho 5 người, còn xét năm 2015 và 2014 thì không đủ. Vì sợ NVC cho rằng không đủ thuyết phục về việc bảo trợ tài chính?

Và sau này khiếu nại tuổi CSPA thành công cho đứa con còn lại thì lúc đó mới cần thêm 1 người đồng bảo trợ để cover đứa con còn lại vì NBL chỉ đủ bảo trợ cho 5 người (2vc NBL + 2vc NĐBL + 1 đứa con dưới 21 tuổi). Làm như vậy có đúng và được NVC chấp nhận không ạ?

Chân thành cám ơn!

604447 top -

Theo bạn trình bày thì HS của bạn:
NBL 5 người + NDBL 4 người = 9 người

Income tối thiểu: 56,875
Nếu NBL có bảo trợ hay bảo lãnh ai trước đây thì còn phải cộng thêm.

604453 top -

Không ạ!

Gia đình NBL chỉ có 2 vợ chồng không có con

Gia đình NĐBL gồm 4 người (2 vợ chồng + 2 con, trong đó 1 đứa 20 tuổi và 1 đứa 23 tuổi). Hồ sơ nhà mình F4 - PD: 07/2004

Gia đình người đồng bảo trợ tài chính gồm 3 người
(2 vợ chồng NĐBTrợ + 1 đứa con gái 2 tuổi)

Income của NBL đã đóng theo thứ tự 3 năm gần nhất là:
2016 vừa đóng ($37,250), 2015 ($32,919), 2014($30,081).

Theo 2017 HHS Poverty Guidelines for Affidavit of Support mới nhất thì số tiền cho 5 người (tại 48 bang còn lại trừ Hawaii và Alaska) là $35,975.
5 người này bao gồm (2 vợ chồng NBL + 2 vợ chồng NĐBL + 1 đứa con 20 tuổi)

*không điền tên đứa con 23 tuổi vào bộ I-864 vì đã quá tuổi và không có tên trong danh sách đóng phí và điền đơn, nên con số cần điền trong form I864 của NBL là 5 cho household size.

Vậy khi làm bộ bảo trợ tài chính I-864 để bảo trợ thì NBL có cần tìm thêm đồng bảo trợ hay không vì chỉ income năm 2016 mới vừa đủ cho 5 người, còn income 2 năm trước đó là 2015 và 2014 thì không đủ. Và có thể NVC sẽ cho rằng không đủ thuyết phục về việc bảo trợ tài chính? Hay thực sự chỉ cần 1 năm thuế 2016 là đủ để chứng minh?

Để bảo trợ tài chính thêm cho 1 đứa con còn lại (đứa 23 tuổi) thì chắc chắn phải cần thêm Người bảo trợ tài chính vì income năm gần nhất 2016 của NBL chỉ vừa đủ bảo trợ cho 5 người. Cho mình hỏi là đợi tới lúc nhận được thư phỏng vấn thì mới nhờ thêm Người đồng bảo trợ tài chính này gửi các giấy tờ thuế + giấy tờ tuỳ thân (QT + Passport) + I-864 về để cho người con này mang vào lãnh sự quán nộp vào cùng lúc đi khiếu nại tuổi CSPA tại LSQ đúng không?

** NBL và NĐBTrợ trước đây chưa có bảo trợ ai hết

** Người đồng bảo trợ tài chính Income 2016,2015 và 2014 đều hơn $50,000/ năm.

**Quan hệ Người đồng bảo trợ tài chính với NBL và NĐBL là:
Cô - Cháu ruột (con của em gái ruột NBL và NĐBL)

604461 top -


@namvien2012
Bạn lo lắng về income của NBL cũng có phần đúng. Theo tôi, bạn có thể là như vậy:

1. NBL làm lại bộ I864 ghi tên toàn bộ 4 người trong gia đình bạn và bạn sẽ cầm bộ này bổ túc khi sơ vấn. Theo quy định NBL phải ghi tên tất cả thành viên trong gia đình NDBL trong I864.

2. Người cosign sẽ làm I864, trong đó ghi tên 2 người con 20 và 23 tưổi của bạn. Tất nhiên, bạn cũng phải nộp khi sơ vấn.

Như vậy có nghĩa là NBL và người cosign mỗi người sẽ chỉ bảo trợ 2 người trong gia đình bạn.

604462 top -
Cám ơn cochin và nguoidochanh!

Nhưng hiện tại hồ sơ của tôi vẫn đang chờ được mở. Và khi hồ sơ được mở lúc đó tôi sẽ phải gửi bộ hồ sơ bảo trợ tài chính cùng các giấy tờ cần thiết khác sang NVC để được xem xét hoàn tất hồ sơ, và hiện tại nếu đứa con nào trên 21 tuổi không có tên trong danh sách đóng phí thì không được điền tên vào Form I-864 nếu không sẽ bị checklist?. chỉ được phép bổ sung thêm vào sau khi đã khiếu nại tuổi thành công. Như vậy, hiện giờ tôi phải làm sao ạ?

Ngay từ lúc đầu hồ sơ được mở NBL làm bảo trợ tài chính có cần thêm người cosign không? hay người cosign chỉ cần/ xuất hiện sau khi khiếu nại tuổi thành công cho trẻ CSPA? (người này chỉ cosign thêm 1 đứa trẻ trong gia đình NĐBL).

604471 top -

Income của NBL đã đóng theo thứ tự 3 năm gần nhất là:
2016 vừa đóng ($37,250), 2015 ($32,919), 2014($30,081).

Theo 2017 HHS Poverty Guidelines for Affidavit of Support mới nhất thì số tiền cho 5 người (tại 48 bang còn lại trừ Hawaii và Alaska) là $35,975.
5 người này bao gồm (2 vợ chồng NBL + 2 vợ chồng NĐBL + 1 đứa con 20 tuổi)

Theo ý kiến cá nhân chitam:

Bạn chờ HS mở để tùy theo Applicants list sẽ có các cách nộp I864 khác nhau.

*Nếu list có đủ tên gđ NĐBL: (TC Household Size là 6).

Ngoài bộ BTTC bắt buộc của NBL, nộp thêm bộ BTTC của cosign thì mới đủ cover cho 6 người. (Poverty 2017 cho 6N: $41,200)

*Nếu list không có tên CSPA: (TC Household Size là 5)

Năm gần nhất 2016 income của NBL ($37,250) đủ cover cho 5 người (Poverty 2017 cho 5N: $35,975), nên chỉ cần nộp bộ BTTC của NBL. Sau này đi PV, nộp thêm bộ BTTC của NĐBT. (Vì từng có nhiều trường hợp NVC khi xét đơn I864 thấy income của NBL năm gần nhất là dư thì cho completed)

604481 top -
Mình đã hiểu.

Cám ơn chitam!

604487 top -


Sorry namvien2012, chưa đọc kỹ hồ sơ nên tôi cứ tưởng bạn đang chờ thư PV.

604494 top -

không sao ạ, cám ơn nguoidochanh đã dành thời gian tư vấn!

604542 top -
Chào các anh chị !

1) Cho mình hỏi là THƯ GIẢI THÍCH MỐI QUAN HỆ giữa NBL và Người đồng bảo trợ tài chánh có thể công chứng notarized ở đâu tại Garden Grove, California vậy ạ vì NBL không biết làm ở đâu?

Nếu đi công chứng giấy này sau khi đã được ký bởi cả NBL và Người đồng bảo trợ tài chánh có cần mang thêm những giấy tờ đối chiếu gì khác nữa không? và có bắt buộc cả hai đều phải có mặt tại nơi công chứng không ạ ?

2) Dịch thuật Lý Lịch Tư Pháp 2
Lý Lịch Tư Pháp 2 của gia đình mình đã làm được vài tháng, nay welcome letter từ NVC yêu cầu thêm bản dịch thuật tiếng Anh, vậy mình có thể dịch ở ngoài được không hay bên trong Sở tư pháp tphcm (nơi mình thường trú) có hỗ trợ dịch thuật thêm giấy này không ạ và mình cần liên lạc ở đâu trong sở tư pháp tphcm?

Cảm ơn!

605530 top -

1) Cho mình hỏi là THƯ GIẢI THÍCH MỐI QUAN HỆ giữa NBL và Người đồng bảo trợ tài chánh có thể công chứng notarized ở đâu tại Garden Grove, California vậy ạ vì NBL không biết làm ở đâu?
Không cần công chứng.

Lý Lịch Tư Pháp 2 của gia đình mình đã làm được vài tháng, nay welcome letter từ NVC yêu cầu thêm bản dịch thuật tiếng Anh, vậy mình có thể dịch ở ngoài được không
Được. Nhưng dịch ở VN rẻ hơn rất nhiều.

605534 top -

Cảm ơn cochin vì NBL và người đồng bảo trợ tải chánh không có mối quan trực thuộc với nhau (chỉ là cô và cháu ruột - con của em gái ruột ở khác địa chỉ nhau) nên cần hỏi rõ xem có cần phải công chứng hay không và mình đọc thấy mẫu welcome letter nói là Proof of relationship (only for I-864A) mà mình không dùng mẫu I-864A chỉ dùng I-864 vậy mình khỏi nộp luôn thư giải thích mối quan hệ giữa NBL và người đồng bảo trợ tải chánh được không?

Mình thấy trong Welcome letter có đề cập Evidence of Income gồm
- Form(s) W2
- IRS Tax Transcript
- Federal Income Tax Return
- Social Security Earnings Statement
- Proof of Assets
Vậy mình có cần nhất thiết phải cung cấp đầy đủ tất cả các giấy tờ nêu trên hay không hoặc chỉ cần 1 là đủ? vì khi hỏi thì NBL hiện chỉ có mỗi tờ Tax Transcript Return 2014, 2015 và 2016 thôi (xin theo link https://sa.www4.irs.gov/irfof-tra/start.do) không còn giữ 1040/ 109 hay Form W2 cũng không có luôn.

605537 top -


mình đọc thấy mẫu welcome letter nói là Proof of relationship (only for I-864A) mà mình không dùng mẫu I-864A chỉ dùng I-864 vậy mình khỏi nộp luôn thư giải thích mối quan hệ giữa NBL và người đồng bảo trợ tải chánh được không?
Bắt buộc phải nộp thư giải thích mối quan hệ. Bạn xem phần Proof of relationship trong Financial Evidence:

https://travel.state.gov/content/visas/ ... ments.html

If you completed Form I-864A, submit evidence that proves your relationship to the sponsor (the person who filed Form I-864). You can prove your relationship by submitting a photocopy of one of the documents below:

. Birth certificate;
. Marriage certificate;
. Adoption certificate;
. The petitioner or joint sponsor’s most recent Federal Income Tax Returns, if you are listed as a dependent; or
. A signed, written statement describing the relationship.


Mình thấy trong Welcome letter có đề cập Evidence of Income gồm
- Form(s) W2
- IRS Tax Transcript
- Federal Income Tax Return
- Social Security Earnings Statement
- Proof of Assets
Vậy mình có cần nhất thiết phải cung cấp đầy đủ tất cả các giấy tờ nêu trên hay không hoặc chỉ cần 1 là đủ? vì khi hỏi thì NBL hiện chỉ có mỗi tờ Tax Transcript Return 2014, 2015 và 2016 thôi (xin theo link https://sa.www4.irs.gov/irfof-tra/start.do) không còn giữ 1040/ 109 hay Form W2 cũng không có luôn.
Bạn phải hiểu tờ Document Cover Sheet là bảng checklist dùng để báo cho NVC những thứ mình nộp. Tùy theo gia đình bạn có những giấy tờ gì.

. Cột Enclosed: (đính kèm) Nếu NBT nộp NVC những loại giấy nào thì check vào ô tương ứng ở cột này.

. Cột Unavailable: (không có) Check vào ô tương ứng những loại giấy tờ mình không có.

. Cột Not Applicable: (không áp dụng) Check vào ô tương ứng những loại giấy tờ không áp dụng đối với mình. Ví dụ: Quân Đội, Con Nuôi, HS Toà Án, Ly Hôn, vv...

Image

605548 top -
Hồ sơ F4 - namvien2012 - 07/2004
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image